Contact eliberare certificate origine 0722 303 484 e-mail: dorina.ionita@ccib.ro

1. Ce este un certificat de origine?

Un certificat de origine este un document important al comertului international care atesta ca marfurile dintr-un transfer special de export au fost obtinute, produse, fabricate sau prelucrate integral intr-o anumita țară.

2. Cum se completează?

Caseta 1 - Expeditor

Aceasta caseta trebuie sa precizeze numele si adresa exportatorului din Romania.

Caseta 2 - Destinatar

Aceasta caseta trebuie sa arate numele si adresa primitorului din strainatate a marfii expediate.

Caseta 3 - Țara de origine

Este cea mai importanta, întrucat prezentarea originii constituie functia principala a certificatului. Este necesar ca emitentii sa studieze integral regulile CE privind originea pentru a putea determina acceptabilitatea declaratiei solicitantului. Intelegerea regulilor le este necesara si pentru a se asigura ca originea este clar aratata în mod corespunzator.

Caseta 3 - Destinația de origine

a) Regulile CE prevad ca marfa care îsi are originea în Comunitate trebuie desemnata ca având origine "European Comunity". Reglementarile mai prevad ca, atunci când necesitatile comerciale o impun, aceasta declaratie poate fi amplificata spre a include si denumirea statului din CE de ex.: "European Community - Romania". Când marfa este fabricata sau produsa prin procese efectuate prin 2 sau mai multe state membre ale CE regulile precizeaza ca marfa trebuie desemnata doar ca de origine din "European Comunity" fara alte completari (art. 48.3 din Reglementarea CE 2494/ 93). Trebuie facuta o distinctie clara intre reglementarile referitoare la origine nepreferentiala si regulile de origine aplicate in vaza acordurilor preferentiale la care CE este parte.

b) Nu sunt acceptate abrevierile. Folosirea mentiunii "EC- RO" nu este permisa deoarece astfel de abrevieri nu se traduc adecvat. Similar, nu sunt acceptabile nici combinatiile de abrevieri si de denumiri integrale ca "EC - Romania" sau "European Community - RO". In toate cazurile originea trebuie declarata clar si integral.

c) In cazul marfurilor de origine multipla, daca nu este suficient spatiu in caseta 3, textul din caseta 3 trebuie sa fie urmatorul: "As shown in box 6". Apoi denumirea originii se completeaza prin precizarea originii in dreptul fiecarui articol din caseta 6.

Caseta 4 - Detalii privind transportul

Daca solicitantul doreste, aceasta caseta facultativa poate fi lasata goala. Mentiuni se vor face conform acreditivului documentar. In practica normala este uzual sa se indice modul de transport utilizat, de ex. Transport maritim, transport aerian, rutier sau cale ferata.

Caseta 5 - Observații

Aceasta caseta a fost lasata deliberat ca spatiu de rezerva de CE la ultima revizuire a formularului. Desi nu este necesar sa se introduca ceva in aceasta caseta, nu exista obiectii ca organele emitente sa permita utilizarea casetei. Acest lucru se porduce in urmatoarele 2 moduri:

a) Cand organul emitent trebuie sa andoseze in vreun mod certificatul. Cea mai frecventa andosare se refera la Certificatul emis pentru a anula si a inlocui un certificat emis anterior

b) Cand solicitantului i se cere sa introduca in Certificat informatii, in plus fata de cerintele normale ale formularului, dar necesare pentru exportul respectiv. Exista mai multe exemple de asemenea andosari. Cea mai uzuala este mentiunea privind numarul unui acreditiv documentar si numele bancii care a emis acreditivul documentar. O alta mentiune uzuala este referirea la numarul licentei de import acordate de tara de destinatie. Totusi, aceasta informatie poate fi inclusa in caseta 5 doar daca organul emitent este convins de corectitudinea acestor detalii suplimentare, intrucit aceste mentiuni devin parte a certificarii pentru care este responsabil emitentul.

Caseta 6 - Descrierea mărfii

Aceasta caseta cuprinde marfurile care sunt de fapt exportate si se cere ca solicitantul sa furnizeze anumite informatii in scopul identificarii transportului. Aceste informatii imbraca forma unor insemne si numere, a numarului si tipului de ambalaje folosite, a descrierii marfurilor si, unde este cazul, a numerelor de articole.

a) Marci si numere. Se refera la insemnele si numerele efectiv scrise sau fixate in alt mod pe ambalajele expediate. Practica uzuala este ca aceste insemne sa fie o combinație de:

  1. insemne de directionare, care servesc la identificarea fie a expeditorului, fie a destinatarului,
  2. insemne ale portului, care identifica portul, aeroportul sau alt loc de destinatie, de ex. depozit vamal intern;
  3. Mentiuni sau numere de ordine stipulate prin contract, de obicei o combinatie de litere si numere;
  4. Numerele efective de ambalare, de ex.1 din 1, 1 - 10, 1/15, 1-13 din 13.

b) Numarul si tipul de mabalaje utilizate - Se refera la numarul de cutii, recipiente, lazi, paleti, baloturi, role etc. care compun transportul. Cu utilizarea tot mai larga a containerelor in locul încărcăturilor traditionale, mentiunea se poate referi doar la un numar de container dintr-o serie de numere de container. Adesea, la detaliile transporturilor containerizate se adauga mentiuni ale numrelor sigiliilor atunci cind ele sunt definitiv sigilate dupa incarcare. Pentru transporturile conventionale trebuie precizat tipul de ambalare. Numarul de ambalaje trebuie sa corespunda intotdeauna numerelor aratate pe marci si numere.

c) Descrierea marfurilor. Marfurile trebuie descrise conform descrierii lor comerciale uzuale. Ea trebuie sa fie suficient de deatliata pentru a indica in mod clar natura marfurilor si nu trebuie sa fie vaga sau generala, de exexemplu piese de schimb si nici nu trebuie facuta exclusiv prin referirea la o marca comerciala sau la un nume de brand.

d) Atentie: Pentru a exista siguranta ca nu se mai poate adauga nimic la C/ O dupa ce a fost emis, tot spatiul ramas liber in caseta 6 trebuie taiat. Acest lucru se face cu linie orizontala sub ultima mentiune din caseta si cu o linie in diagonala peste spatiul ramas.

e) Uneori, spatiul din Caseta 6 nu este suficient pentru a include detaliile cerute. De obicei, acest lucru se intâmplă cand C/ O acopera transportul mai multor marfuri care trebuie precizate individual. In aceasta eventualitate solicitantul trebuie:

  1. fie sa utilizeze 2 sau mai multe formulare de C/ O in functie de spatiul necesar. Numarul al celui de-al doilea formular si al urmatoarelor formulare va fi identic cu al primului set utlizat. Totodata, fiecare formular trebuie sa cuprinda numarul total de formulare care formeaza C/ O de ex. Pagina 1 din 3, pagina 2 din 3, pagina 3 din 3 etc. Originalele tuturor seturilor se vor capsa impreuna si in acelasi mod se vor capsa copiile certificatelor si cererile pentru a forma un certificat cu mai multe file
  2. fie sa ataseze ferm si permanent o copie a facturiide export la fiecare fila a setului de C/ O. In acest caz, C/ O trebuie sa cuprinda o descriere generala a marfurilor in caseta 6 urmată de formularea "According to the attached invoice number ... dated ...". In aceste cazuri, autoritatea emitenta trebuie sa verifice daca in tara de destinatie exista o cerinta ca factura sa fie semnata. In caz afirmativ, facturile atasate C/ O trebuie legal semnate ce catre o persoana autorizata a companiei care a emis factura. In orice situatie, factura originala nu trebuie atasata intrucat aceste anexe contin o parte a casetei 6 si nu indeplinesc un dublu rol. Pentru a se asigura ca aceste anexe nu vor putea fi inlocuite, organul emitent stampileaza toate filele facturii cu stampila de certificare si andoseza numarul C/ O pe factura astfel atasata.

f) Cand se prezinta certificate pentru mai multe marfuri si exista suficient spatiu in caseta 6 pentru o mentiune completa, fiecare descriere trebuie clar delimitata si numerotată art. 1, art. 2 etc. Ca parte a descrierii din caseta 6. Cand sunt mai multe marfuri si au origini diferite, originea din caseta 3 trebuie corelata cu articolele individuale, de ex. art.1 Comunitatea europeana - Romania, art.2 Statele Unite ale Americii, etc. Daca s-a folosit in caseta 3 mentiunea "As shown in box 6", descrierea pe articole a marfurilor din caseta 6 trebuie sa includa si tara de origine.

Caseta 7 - Cantitatea

Ea are rolul de a fi un alt mijloc de a corela transportul cu certificatul. Marea majoritate a C/ O includ greutatile nete sau brute ori pe ambele. Daca se da doar o greutate, trebuie evidentiat clar daca este greutatea neta sau bruta. Greutatea nu este singurul mod de masurare care poate fi inserat in caseta 7 si in anumite schimburi comerciale sunt mai potrivite alte unitati de masura de ex. litri, metri, marimi cubice sau cantitati unitare. Organele emitente trebuie sa se asigure ca mentiunile concorda cu documentele de sprijin si ca toate mentiunile sunt facute in sistem metric.

Caseta 8

Pe originalul si pe copia Certificatului (Certificatelor) nu i se permite solicitantului sa faca mentiuni in caseta 8. Acest spatiu este rezervat pentru organul emitent in vederea autentificarii documentului dupa terminarea operatiunilor de verificare. Totusi, pe formularul de cerere, caseta 8 trebuie completata de catre solicitant deoarece ea contine cererea formala a documentului impreuna cu o declaratie ca informatiile date, atat in cuprinsul Certificatului cat si ca raspuns la cererile de informatii ale organului emitent, inclusiv la cererile orale, sunt corecte. Solicitantul trebuie sa incheoie declaratia sa cu semnatura si data si trebuie sa adauge numele semnatarului cu litere de tipar pentru a facilita identificarea. Organele emitente trebuie sa se asigure ca toate semnaturile apartin personalului autorizat al solicitantului si ca sunt inregistrate la autoritatea emitenta.

Caseta 9

Aceasta caseta trebuie completata atunci cind solicitantul este agentul exportatorului. In aceste cazuri agentul trebuie sa isi dea numele si adresa in aceasta caseta.

Pagina verso a formularului de cerere

Ea constituie parte a cererii si a angajamentului semnat de solicitant in caseta 8 a cererii si trebuie completata. Acest lucru se face prin bifarea de catre solicitant a casutei adecvate marfurilor respective si prin furnizarea documentelor de sprijin necesare, dupa caz. Se poate alege intre 3 casute:

a) Cand marfa este integral de origine din Romania. Ea se refera la marfa fabricata in Romania din materiale sau componente de origine din Romania ( v. Al. 5.1.(a).);

b) Cand marfa este de origine din Romania in virtutea prelucrarii la care marfa a fost supusa in Romania. Regula esentiala in acest caz sa se verifice prin regulile privind originea, ce prelucrare confera marfii originea si sa se determine cine a indeplinit acea prelucrare. Nu este esential sa se stabileasca o imagine detaliata a intregului proces de fabricatie asociat marfii;

c) Cand marfa nu este de origine din Romania. In aceste circumstante, originea trebuie declarata si trebuie data o lista de documente care sa sustina aceasta declaratie. Aceste probe in sprijinul ei trebuie anexate la cerere si puse la dispozitie spre examinare.

3. In cat timp se elibereaza certificatul de origine dupa depunerea documentatiei?

Eliberarea certificatului se face pe loc dupa verificarea documentelor si plata taxei.